Felanmälan tjänster via fibernätet

Om en eller flera tjänster (telefoni/internet/TV) ni abonnerar på via fibernätet slutar fungera skall ni alltid göra felanmälan till den tjänsteleverantör ni har avtal med. Som villaägare ringer ni aldrig direkt till Pingday. Tjänsteleverantören kontrollerar sin tjänst och tar vid behov kontakt med Pingday.

Innan ni felanmäler kontrollera att ni har ström fram till switchen (DRG:n). På framsidans finns en lysdiod som skall lysa. Den vänstra lysdioden (Ring med linje genom) skall lysa om den har ström. Kontrollera även att den högra lysdioden (två motriktade pilar) lyser. Om denna lyser har DRG:n kontakt ut mot nätet.


Ni kan även kontrollera att lysdioderna intill det uttag ni kopplat in er nätverkskabel i lyser på såväl DRG:n som på er egen utrustning. Detta för att försäkra er om att nätverkskort och kabel är ok i er utrustning.

Om det visar sig att felet är i Samfällighetsföreningens fibernät tar ni kontakt med någon i styrelsen. Vi kommer då att kalla ut det företag vi har serviceavtal med.

Observera att DRG och anslutningskablarna till kopplingsboxen tillhör fastighetsägaren och fel i dessa bekostas av fastighetsägaren. Fel som uppstår efter kopplingsboxen är det alltså fastighetsägaren som får bekosta. Fastighetsägaren får även bekosta reparation av fel mellan kopplingsbox och tomtgräns om fiberkabeln uppsåtligen eller av åverkan har skadats.
Entreprenören kommer då att fakturera fastighetsägaren.